تبلیغات
تردید! - چند حدیث که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد
دوشنبه 28 دی 1388

چند حدیث که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد

   نوشته شده توسط: ولی احراری    

امام صادق ع دور باش از ریاست و دور باش از اینکه دنبال مردان بروی (راوی گفت) گفتم ریاست را دانستم و اما دنبال مردان رفتن، پس نرسیدم به آنچه دارم مگر اینکه به دنبال مردان رفتن بدست آوردم (امام ع) گفت: آن گونه که گفتی نیست دور باش از اینکه مردی را بدون دلیل و برهان نصب کنی (به منصبی) و اورا در هرچه می گوید تأیید و تصدیق کنی.             

  به نام خدای حکیم و قادر       

کافی جلد 2 ص 298 باب طلب الرئاسة     

حدیث 5  بن یحیی عن احمدبن محمد بن عیسی عن الحسن بن أیوب عن أبی عقیلة الصیرفی قال حدثنا کرام عن أبی حمزة الثمالی قال قال لی أبو عبدالله ع : إیاک و الرّئاسة و إیاک أن تطأ أعقاب الرّجال. قال قلت جعلت فداک أما الرئاسة فقد عرفتها و أما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما فی یدیّ إلا ممّا وطّئت أعقاب الرّجال. فقال لیس حیث تذهب إیّاک أن تنصب رجلا دون الحجّة و تصدّقه فی کلّ ما قال.     

امام صادق ع دور باش از ریاست و دور باش از اینکه دنبال مردان بروی (راوی گفت) گفتم ریاست را دانستم و اما دنبال مردان رفتن، پس نرسیدم به آنچه دارم مگر اینکه به دنبال مردان رفتن بدست آوردم (امام ع) گفت: آن گونه که گفتی نیست دور باش از اینکه مردی را بدون دلیل و برهان نصب کنی (به منصبی) و اورا در هرچه می گوید تأیید و تصدیق کنی.             

حدیث 6 علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی  یونس عن أبی الرّبیع الشامی عن أبی جعفر ع قال قال لی ویحک یا أبی الرّبیع لا تطلبنّ الرئاسة و لا تکن ذئبا و لا تأکل الناس بنا فیفقرک الله و لا تقل فینا ما لا نقول فی أنفسنا فإنک موقوف و مسئول لامحالة فإن  کنت صادقا صدّقناک و إن کنت کاذبا کذّبناک.    

أبی الربیع گفت که امام باقر ع به من گفت: ای أبی الربیع، طلب ریاست مکن و گرگ نباش و در مورد ما چیزی را که ما نمی گوییم نگو (یعنی در مورد ما مبالغه یا غلوّ نکن) چیزی را که ما در مورد خود نگفته ایم  بدرستی که تو را (روز قیامت) نگه می دارند و مسئول هستی و چاره ای نداری، پس اگر راست گفته باشی ما تأییدت می کنیم و اگر دروغ گفته باشی ما (امامان معصوم) هم تکذیبت می کنیم.          

جلد 2 صفحه 299 باب إختتال الدنیا بالدین

حدیث 1 محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد بن سنان عن اسماعیل بن جابر عن یونس بن ظبیان قال سمعت أباعبدالله ع یقول قال رسول الله ص إن الله عزوجل یقول: ویل للذین یختلون الدنیا بالدین ویل للذین یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس وویل للذین یسیر المؤمن فیهم بالتقیة أبی یقترون أم علیّ یجترئون فبی حلفت لأتیحنّ لهم فتنة تترک الحلیم منهم حیران.        

رسول خدا ص گفت: خداوند (این گفته خدا در قرآن نیست بلکه حدیث قدسی است یعنی خدا در معراج به پیامبر) گفت: وای بر کسانی که  ندانسته با دین برای دنیا خدعه می کنند وای بر کسانی که کسانی را که أمر به عدل و قسط می کنند می کشند و به قتل می رسانند وای بر گروهی که مؤمن در میان آنها با ترس و تقیّه رفت و آمد می کند آیا (به خاطر مهلتی که به شما دادم) و به من جرأت می کنید؟ به خودم قسم می خورم که شما را به فتنه ای بیندازم که عاقل بردبار شما در آن سرگردان شود!