تبلیغات
تردید! - تبریک عید نوروز سال 1389
شنبه 29 اسفند 1388

تبریک عید نوروز سال 1389

   نوشته شده توسط: ولی احراری    

به نام خدای هستی بخش                

عید نوروز سال 1389 عید باستانی ایرانیان، عید عشق و محبت، عید رشد و نمو و طراوت و پاکی، بر همۀ ایرانیان و بر همۀ انسان های پاک طینت در سراسر جهان مبارک باد، به امید اینکه سبزی و خرمی بهار بر تمام افراد و جامعۀ مؤثر شود و ناامنی ها و تهدید ها و تحدید ها و خشونت ها به امنیت و عشق و دوستی و شادابی و آزادی برای همۀ انسان ها مبدل شود و انشاءالله حرکت همۀ ما به سوی علم و رشد و پیشرفت و صلح و اصلاح تحول یابد و تمام گرفتاری ها پایان یابد و صبر و استقامت و پایداری مبارزان مؤمن و آگاه، نتیجۀ نیک دهد تا ایرانی سرافراز و دموکراتیک و قانونمند داشته باشیم، امید است همۀ انسان ها به بهترین حال ها و و بهترین زندگی و خوشبختی نائل شوند. انشاء الله