تبلیغات
تردید! - در مورد تردید
دوشنبه 14 دی 1388

در مورد تردید

   نوشته شده توسط: ولی احراری    

نام او که جان داد

تردید زبان حال من است! چرا که به تجربه دریافته ام که به علم و یقین هم نمی تواند لزوما صادق باشد و همیشه احتمال خلاف در آن وجود دارد اگر چه تا زمانی که خلاف آن اثبات نشده لازم است باور شود و احیانا مورد عمل قرار گیرد.   

  

بنام او که جان داد!

تردید زبان حال من است! چرا که به تجربه دریافته ام که به علم و یقین هم نمی تواند لزوما صادق باشد و همیشه احتمال خلاف در آن وجود دارد اگر چه تا زمانی که خلاف آن اثبات نشده لازم است باور شود و احیانا مورد عمل قرار گیرد.      

 از جهت دیگر به حافظه هم چنان اطمینانی ندارم که بدون تردید چیزی نقل کنم؛ نمی دانم چه بگویم و چه نگویم، به کدام راه طی مسیر کنم، با این حال و با توکل به خدا، به فضای مجازی روی می آورم. ممکن است ظاهر نوشته ام در مواردی با اعتماد همراه باشد، ممکن است به اسنادی تکیه کنم، اما در همان حال نمی توانم استدلالم را استدلال و استنادم را درست بدانم و به آن اطمینان داشته باشم، نوشته هایم اگر در مورد عمل باشد نمی تواند مستند عمل واقع شود فقط طرح نظراتی است تا روی آن فکر شود و بعد از مطالعه اگر مطلوب بود با مسئولیت عمل کننده به آن عمل شود یا مورد پذیرش قرار گیرد.                                            

 به واسطه اینکه در میان مذاهب مسلمانان، تقابل متن و عقل وجود داشته که حسن و قبح عقلی و حسن و قبح شرعی نامیده شده است، در همین تقابل عقل گرایی و علیت گرایی مشخصه شیعه بوده است، با احترام به برادران مسلمان سنی می توان قسمتی از افکار آنان و خودمان را نقد کرد.                                                                    

 فکر می کنم روشنفکران ما در مراجعه به متون اسلام یعنی قران و سنت، ضعف دارند احادیث توانایی آن را دارند که سؤالات زیادی را جواب گویند و خطاهای زیادی را اصلاح کنند احادیث اولین و معتبرترین تفسیر از قران را به ما ارائه می دهند مراجعه به احادیث توانایی روشنفکران را در روشنگری دو چندان می کند سعی خواهم کرد احادیثی که قابل طرح باشد را با ترجمه مطرح کنم تا بلکه مورد بحث واقع شود.                                                                            

تمام بحث هایم در اینجا علمی و فکری نخواهد بود بلکه سعی میکنم برای همه افراد و از هر چیزی که قابل استفاده باشد  کنم امید دارم که بتوانم با دانشجویان تعامل بهتری داشته باشم.                                                                 

سعی خواهم کرد مسائل سیاسی جناحی را حتی الامکان مطرح نکنم و نیز به قوانین جمهوری اسلامی پایبند باشم  تا حضورم در دنیای مجازی استمرار پیدا کند.                                                                   

طلبه ای بلکه روحانی ای هستم با گرایش روشنفکری که خودم را ذره ای از امواج جامعه مرد و زن  ایران و ایرانی و دختر و پسر جوان و نوجوان می دانم و همه را دوست دارم.  والسلام.