تبلیغات
تردید! - اعتصابات بازار و جنبش سبز
پنجشنبه 24 تیر 1389

اعتصابات بازار و جنبش سبز

   نوشته شده توسط: ولی احراری    

بسمه تعالی
اعتصابات در بازار به ویژه بازار تهران ادامه دارد ظاهرا، این گونه است که اعتصابات بازار با جنبش سبز ارتباطی ندارد و به دلیل افزایش مالیات و عدم اعتماد بر مقدار توافق شده در مذاکرات اصناف و دولت، تداوم پیدا کرده است ولی چنانچه این اعتصابات ادامه و توسعه پیدا کند و بازارهای شهرهای بزرگ دیگر هم به آن بپیوندد می تواند جنبش سبز را وارد مرحلۀ جدیدی کند این کار دولت با بازار در زمان فعلی مثل این است که تیم فوتبالی از جانب رقیب خود چنان تحت فشار قرار گیرد که به دروازه خودی گل بزنند البته در غیر از این مورد هم گاهی چنین بوده و کم نبوده که جناح رقیب سبز به دروازۀ خود گل زده باشد.    

اما اعتصابات توانایی ها و تأثیرات ویژه خود را دارد برخورد تند و خشن با اعتصابات مثل برخوردی که با حضور در خیابانها صورت گرفت می تواند چنان به گسترش آن کمک کند که دولت و مملکت را فلج کند این اعتصابات می تواند به کسانی از مردم ساده و بی خبری که اخبار درگیری های خیابان ها را نشنیده و اطلاع ندارند را هم متوجه کند که در کشور خبرهایی است و نیز تأثیر مستقیم آن را اکثر یا تمام خانواده ها لمس می کنند.

اگر دولت نخواهد یا نتواند بازاریان را قانع کند که به سر کارهای خود برگردند و یا اگر به راه حل های تند متوسل شود به گسترش بیشتر آن کمک کرده و مطالبات بازار را بیشتر خواهد کرد و همان چیزی که در برخورد با تضاهرات هم ایجاد شد و مطالبات آن چنان گسترش پیدا کرد که توان مصالحه را دورتر و دست نیافتنی تر کرده است. دولت سیاست هجومی را برگزیده و به آن عمل کرده است و می خواست که هرگونه هزینه را متوجه رقیب سبز خود کند این سیاست مشت آهنین و هجومی موجب بالا رفتن هزینه ها برای کلّ حاکمیت شده و موجب وسعت پیدا کردن و تعمیق شدن جنبش سبز شده است و در واقع گل ها را حوالۀ دروازۀ خود کرده است. هرجناحی در این بین از خشونت آسیب می بیند و خشونت به ضرر کل ملت ایران خواهد بود امیدوارم ایران هرگز با درگیری و ترور و خشونت همراه نشود و راه دموکراسی را با کمترین هزینه بپیماید.  

و السلام