تبلیغات
تردید! - دو ذکر رکوع و سجده مفصل برای عبادت کنندگان
یکشنبه 7 شهریور 1389

دو ذکر رکوع و سجده مفصل برای عبادت کنندگان

   نوشته شده توسط: ولی احراری    

بسمه تعالی

آنچه در کتاب های حدیث از ذکرهای سجده و رکوع آمده است مقداری مفصل است ولی در رساله ها به علت اینکه بنای فقه مبنی بر این است که کمترین مقدار تکلیف که ادای تکلیف می کند را آورده اند با این حال گفتن یا به ذهن آوردن و یا حتی مطالعه و دانستن ذکرهای مفصل آموزنده است و به یاد آوردن آن و در ذهن گذراندن آن هم برای عبادت کنندگان فایده بخش است، سند و عبارت عربی این دو حدیث را بعد از ترجمه آنها آوردم تا برای کسانی که مشتاق آنهایند در دسترس باشد امید است مورد توجه و استفادۀ عبادت کنندگان قرار گیرد.

حدیث یک امام باقر ع فرمود: وقتی خواستی رکوع کنی در حالی که ایستاده ای بگو خدا بزرگ (بزرگتر) است سپس رکوع کن و بگو خدایا به تو رکوع کردم و اسلام آوردم و به تو ایمان دارم و بر تو تکیه و اعتماد می کنم و تو خدای منی، قلب من برای تو خاضع است و گوش من و چشم من و موی من و پوست من و گوشت من و خون من و مغز من و استخوان من و عصب من (برای تو خاضع اند) و آنچه قدم های من با آن موافق است (یا برخورد کرده است) بدون اینکه خود را باز دارم و بدون اینکه خود بزرگ بینی کنم و بدون حسرت، منزه است خدای من که بزرگ است و سپاس بر او این ذکر «ظاهرا از منزه است به بعد» را سه بار بگو، با آرامی و دقت و پاهایت را به صف می گذاری و بین دو پا به اندازه یک وجب فاصله می اندازی و نرمی (کف) دستت را بر زانوهایت می گذاری و دست راست را روی زانوی راست بگذار قبل از اینکه دست چپ را بر زانوی چپ بگذاری و زانوی خود را با انگشتانت بپوشان و انگشتانت را وقتی بر زانو می گذاری باز کن و محکم بایست و گردنت را کشیده نکه دار، ولی نگاه تو به بین دو پایت باشد، سپس بگو: شنید خدا صدای کسی را که به او حمد و سپاس گوید و در حالی که بلند شده و ایستاده ای (بگو) سپاس خدای جهانیان را که اهل بزرگی و کبر (کبر و خود بزرگ بینی ویژۀ خداست) و عظمت است (سپاس فقط برای) خدای پروردگار جهانیان است. صدایت را آشکار (بلند) می گویی سپس برای تکبیر گفتن دستانت را بلند می کنی و به سجده می روی.

حدیث دو امام صادق ع فرمود: وقتی سجده کردی تکبیر بگو و بگو خدایا برای تو سجده می کنم و به تو ایمان دارم و برای تو اسلام آوردم و بر تو تکیه و توکل می کنم و تو خدای منی سجده کرد روی من، به کسی که او را به وجود آورد و گوش و چشمش را باز کرد سپاس مخصوص خدای دو جهان است، آفرین و مبارک بر خدا که بهترین بوجود آوندگان است (بهترین چیزها را خلق می کند) سپس بگو منزه است خدای من که بلند مرتبه است و سپاس بر او (این ذکر «ظاهرا از منزه است خدای من» را) سه بار بگو، وقتی سرت را بلند کردی بین دو سجده بگو خدایا مرا ببخش و بر من رحم کن و به من اجر بده و از من دفاع کن به درستی که من به آنچه از جانب تو به من می رسد محتاجم، سپاس خدای جهانیان را است. 

التماس دعا

ح اول کافی جلد 3 ص 319 باب الرکوع و ما یقال فیه ...    

– 1 – محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة و علی بن ابراهیم عن أبیه عن حماد عن حریز عن أبی جعفر ع قال: إذا أرَدت أن تَرکَعَ فَقُل و أنتَ مُنتَصِب اَللهُ أکبَر ثمَّ ارکَع و قُل اللهمَّ لَکَ رَکعتُ و لکَ أسلمتُ و لکَ آمَنتُ و عَلیکَ تَوَکّلتُ و أنتَ رَبّی خَشعَ لَکَ قَلبی و سَمعی و بَصَری و شَعری و بَشری و لَحمی و دَمی و مُخی و عِظامی و عَصَبی و ما أقلتهُ قَدَمایَ غَیرَ مُستَنکِف و لا مُستَکبِر و لا مُستَحسِر سُبحانَ رَبّی العَظیم و بِحمدِهِ، ثلاثَ مَرّات فی تَرتیل و تَصِفّ فی رکوعِکَ بَینَ قَدَمَیکَ تَجعَلُ بَینَهما قَدرَ شِبر و تُمَکِّنُ راحَتَیکَ مِن رَکبَتَیکَ وَ تَضَعُ یَدَکَ الیُمنی علی رَکبَتِکَ الیُمنی قَبلَ الیُسری و بَلّع بِأطرافِ أصابِعِکَ عَنِ الرَّکبَة و فَرِّج أصابِعَکَ إذا وَضَعتَها علی رَکبتَیکَ و أقِم صُلبَکَ و مُدَّ عُنُقَکَ و لیَکُن نَظَرُکَ بَینَ قَدَمَیکَ ثمَّ قُل سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ و أنتَ مُنتَصِب قائِم اَلحَمدُ لِلهِ رَبِّ العالمینَ أهلَ الجَبَرُوتِ و الکِبریاءِ و العَظَمَة لِلهِ رَبِّ العالمین، تجهر بها صوتک ثمّ ترفع یدیک بالتکبیر و تَخرّ ساجدا.   

ح دوم کافی ج 3 ص 321 باب السجود و التسبیح و الدعاء فیه فی الفرائض و النوافل و ما فیه ...                              

- 1 - علی بن إبراهیم عن أبیه عن إبن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن الحلبی عن أبی عبدالله ع قال: إذا سَجَدتَ فَکَبِّر و قُل اَللهُمَّ لَکَ سَجَدتُ و بِکَ آمَنتُ و لَکَ أسلَمتُ و عَلیکَ تَوَکَّلتُ و أنتَ رَبّی سَجَدَ وَجهی لِلّذی خَلَقَهُ و شَقّ سَمعَهُ و بَصَرَهُ اَلحَمدُلِلهِ رَبِّ العالمینَ تَبارَکَ اللهُ أحسَنُ الخالِقین ثمَّ قُل سُبحانَ رَبّی الاَعلی و بِحَمدِهِ ثَلاثَ مَرّات فَإذا رَفَعتَ رَأسَکَ فَقُل بَینَ السَّجدَتَینِ اللهُمَّ اغفِر لی و ارحَمنی و أجِرنی و إدفَع عَنّی إنّی لِما أنزَلتَ إلیَّ مِن خَیر فَقیر تَبارَکَ اللهُ رَبُّ العالمین.  

و السلام