تبلیغات
تردید! - بحثی در مورد تاثیر مثبت دولت فعلی بر روند اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی

اینکه آیا دولت حامی اصلاح طلبها است یا نه؟ جواب معلوم است. ولی تاثیر بر روند پیشرفت یا پسرفت یک جریان، ربطی به همفکر بودن و هم مسیر بودن با آن جریان ندارد. اصلاح طلبها می خواهند بتوانند از هر چیزی انتقاد کنند و به اصطلاح خط قرمزها محدود شود یا از بین برود، می خواهند مردم علت مشکلات و عقب ماندگی ها را بفهمن،د اگر روزنامه یا رسانه می خواهند برای آگاهی بخشی به مردم است و البته می خواهند افکار و اندیشه های خود را هم به گوش مردم برسانند اصلاح طلبها از افشاگری چندان خوششان نمی آید ولی اگر چاره ای غیر از آن نیافتند افشاگری هم می کنند، اصلاح طلبها می خواستند مردم از اخبار آنچه در کشور می گذرد آگاه و مطلع شوند. اصلاح طلبها می خواستند علم و دانش، در ایران توسعه و پیشرفت کند و مردم بفهمند عالم و درس خوانده و غیر عالم یا مخالف علم و عالم، چه کسی است، اصلاح طلبها می خواستند مردم به دموکراسی گرایش داشته باشند و منافع دموکراسی و مضارِ نبودنِ دموکراسی و آزادی را بفهمند اصلاح طلبها می خواستند مردم مشکلات مملکت را متوجه شوند و در صورت لزوم به صورت مدنی اعتراض و نارضایتی خود را از آن اعلام کنند.   

اما حالا چه شده است؟ مردم به بسیاری از مشکلات و منبع آنها آگاهی پیدا کرده اند، احترام ها به صورت فوق تصور اصلاح طلبها فرو ریخته است، در نتیجه خط قرمزها بسیار محدود شده است، مردم کسانی را که اشکال به آنها را اشکال به اعتقاد دینی خود می دانستند، خود به آنها به صورت کوچه بازاری انتقاد و اشکال می کنند، حتی انتقاد به سی سال گذشتۀ حکومت در ایران، به راحتی دهان به دهان می گردد و اشکالات آن را به کسانی که بسیار محترم و گرامی شان می داشتند متوجه می کنند، مردم امروز برخوردهای تند با فرزندان خود در دانشگاهها و دیگر مراکز آموزشی را لمس می کنند، رسیدن به دموکراسی به صورت آرزو برای بسیاری از مردم مؤمن تبدیل شده است و سمت و سوی مردم از حوزه های علوم دینی به سمت دانشگاهها چرخیده است، امروز مردم از اعتراض واهمه و ترسی ندارند و اعتراض ها عمومی شده است. امروز مطالبات مردم افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود به گونه ای که بدست آوردن رضایت و موافقت آنان بسیار مشکل شده است این اثرات مثبت همه از تاثیرات دولت فعلی است که توجه چندانی به آن نمی شود.   

آیا اگر موسوی یا کروبی پیروز انتخابات اعلام می شد این نتایج به بار می آمد؟ بسیاری از صاحب نظران هم، هزینه های پرداخت شده را اگرچه نمی پسندند، ولی در مقابل نتایج به دست آمده رضایت بخش می دانند. امروز امید برای رسیدن به دموکراسی و آزادی در ایران بیش از هر زمان دیگر است و دایره مخالفان دموکراسی تنگ است و روز بروز این دایره تنگتر می شود و به پیوستن بسیاری از مخالفان جدا شده به جریان دموکراسی خواهی می انجامد، بسیاری از روحانیون حوزه ها و رزمندگان و خانواده های آنان و حتی همکاران نزدیک دولت به مخالفان دولت و یا دموکراسی خواهی پیوسته اند و یا به روند دموکراسی خواهی کمک می کنند و از مخالفت با آن دست برداشته اند بسیاری از اشکال های حاکمان در این جدال با جنبش سبز برملا و آشکار شده است، به گونه ای که محرمانه ترین اسرار دولتی رسانه ای می شود، که نشان از نفوذ اصلاح طلبی و جنبش سبز به تاریکخانه ها و محرمانه ترین مجلس ها راه یافته است و به سخنانی که بار ندارند وقعی نمی نهند هر چند در رسانه ها تیتر و بزرگ نمایی شود و به بسیاری از شعارها اهمیت داده نمی شود.

البته هزینه ها هم کم نیست، زندانیان و کشته شدگان و آزار و محدود شدن ها هم وجود دارد، آزادی فعالیت احزاب محقق نشده است، رسانه ها آزاد نیستند، حقوق مردم نادیده گرفته می شود، گرانی بیداد می کند، وضع تولیدات صنایع مصنوعی و دامی و کشاورزی نگران کننده است، اکثر خانواده ها نگران آینده خود و فرزندان خوداند، جامعه رو به فروپاشی می رود، امروز دیگر دغدغه بسیاری از مردم حجاب نیست، بلکه چگونگی رهیدن از برخوردها به خاطر حجاب، آنان را نگران می کند. بسیاری از مردم و به ویژه جوانان به ضرورت وجود و فعالیت احزاب آزاد و تشکلها پی برده اند، امروز حتی رهبران اصلاح طلبی و جنبش سبز به آسانی مورد نقد قرار می گیرند و نقد و اشکال و افشاگری و تخطئه، چیزهایی اند که تمامی ندارند امروز دولت خود را پاسخ گو نمی داند، دولت و حاکمیت خود را مدافع دین و ارزش های دینی می دانند و البته تداوم این موضع گیری آنان موجب شده است، بسیاری از اعتقادات و ارزش های دینی سست و از هم پاشیده شود، امروزه بسیاری از جوانان نه به دین فردی و سکولار که به اساس دین اشکال می کنند و دین گریزی واژه ای است که مرتب تکرار می شود. امروز سخن گفتن از دین بسیار مشکل شده است و کار بر مبلغان دین مشکل تر، زیرا در موارد زیادی روحانی به عنوان حامی دولت مطرح است و تمام اشکالات حکومت را متوجه روحانیون کرده است و لباس روحانی به لباس متهم تبدیل شده است و البته همۀ این تاثیرات را جناح به اصطلاح دین گرا و اصول گرا موجب شده است و این میوه ای است که درخت اصول گرایی بار آورده است.     

جنبش سبز و به صورت خاص رهبر آن موسوی توانسته است مردم را به آرامش دعوت کرده و مانع از خشونت گرایی در این جنبش شود و مخالفان را از توسعه خشونت و نظامی گرایی تا حدود زیادی باز داشته است، صبر و تحمل موسوی تاثیر زیادی در ایجاد شکاف در اصول گرایان داشته و موجب آشکار شدن اسرار و بروز اختلافات در درون اصول گرایان شده است، بخشی از اصول گرایان از حمایت مردم کاملا ناامید شده اند و این امر ممکن است موجب اعمال خشن تر هم در آینده بشود که آگاهی و هوشیاری بیشتر مردم را طلب می کند، تاثیر تحریم های خارجی و موج گرانی بسیاری از مردم بی خبر و دور مانده از اخبار را متاثر خواهد ساخت و اعتصابات بازاریان شهرهای بزرگ هم به توسعه آگاهی های سیاسی و اجتماعی کمک خواهد کرد و تاثیر آن بر جنبش سبز نیاز به ابراز ندارد و در هر صورت دولت علی رغم خواست خود، موجب هوشیاری و شفافیت هایی شده است که کمبود رسانه های جمعی را جبران کرده است و اگر موسوی به عنوان رئیس جمهور معرفی می شد هرگز این گونه نمی شد و این گونه ایرانیان داخل و خارج را امیدوار نمی کرد و به همراهی با جنبش سبز سوق نمی داد. در این مورد بحث بیشتری را می توان مطرح کرد و همین مقدار در اینجا کفایت می کند.         

جدال موجب آشکار شدن عیبها می شود و گاهی انسان کارهایی می کند و مواضعی می گیرد که دشمنی انسان های زیادی را بر می انگیزد، اگر کسی بخواهد که دشمنی مردم را موجب نشود و با او دشمن نشوند، لازم است برای همۀ انسانها احترام قائل باشد و مردم را دوست داشته باشد و مثل مردم زندگی کند و خود را برتر و بالاتر از مردم نداند، امام علی ع در حکمت 89 ص 483 می فرماید: «کسی که بین خود و بین خدای خود را اصلاح کند خدا بین او و بین انسانها را اصلاح می کند» یعنی کسی که مؤمن واقعی باشد و در خلوت و باطن و اعمال فردی، خود را اصلاح کند، نتیجه اش این می شود که مردم او را دوست داشته باشند و نفوذ اجتماعی او زیاد شود و به او اعتماد کنند، و مخالفت و دشمنی مخالفان نتواند موجب دوری مردم از او شود و بلکه گاهی موجب دوستی بیشتر مردم می شود این امر برای مردم ایران به تجربه هم ثابت شده است، معلوم می شود کسانی که مردم او را دشمن دارند خدا هم آنان را دوست ندارد و در باطن خود را اصلاح نکرده است.

و السلام