تبلیغات
تردید! - آیا همجنس گرایی از ملزومات دموکراسی است
دوشنبه 14 دی 1388

آیا همجنس گرایی از ملزومات دموکراسی است

   نوشته شده توسط: ولی احراری    

 به نام خدا

 آیا همجنس گرایی ملازم دموکراسی است؟

یکی از مسائلی که زیاد در رسانه های خارجی مطرح می شود این است که می گویند پذیرفتن و مجاز و مشروع دانستن همجنس گرایی از لوازم دموکراسی است.                

                            

همجنس گرایی در صورتی از لوازم دموکراسی است که از نیاز های طبیعی انسان محسوب شود، چون همیشه درصدی از مردم گرایش به همجنس گرایی دارند، پس همجنس گرایی مورد نیاز بخشی از جامعه است. و هچنین موضوعی است که به افراد مربوط است یعنی هیچ حقی از دیگران را محدود نمی کند.                                             

در جواب باید گفت که اولا هنوز در جوامع دموکرات و آزاد هم همجنس گرایی به عنوان عملی که باید مجاز باشد به صورت عمومی و اکثریتی پذیرفته نشده است.      

ثانیا این گرایش ممکن است از روی عادت یعنی با تکرار و استمرار آن ایجاد شده باشد چنانکه در دزدی و کلاهبرداری و قتل هم این اتفاق روی می دهد یعنی بعد از تکرار و عادت به این اعمال عاملین اینگونه اعمال به آن عادت می کنند و از انجام آن لذت می برند در تاریخ کم نیستند افرادی که از جان دادن و پرپر شده انسان جلوی چشمشان لذت می بردند و حرصشان را آرام می کردند کما اینکه فردی که دزد است نمی تواند کار کند و فقط با دزدی قلبش آرام می گیرد.                                                                  

دیده شده کسانی که کارشان دزدی است از خوردن غذای دزدی بیشتر لذت می برند کلاه برداران هم بخاطر کلاه برداری، خود را زرنگ و هنرمند و برتر از دیگران بر می دانند و در باره متجاوزان به عنف و قاچاقچیان مواد مخدر هم اگر بررسی شود می بینید که همین گونه است.                                                                                  حال آیا می توان گفت که چون برای تمام این اعمال گرایش وجود دارد پس این اعمال از حقوق طبیعی افراد است و باید مشروع و مجاز باشد؟                                               

در مورد اینکه این اعمال  تضییع حقی از دیگران نمی شود هم باید گفت اگر کسی بگوید من می خواهم مواد مخدر مصرف کنم و به هیچ کس هم ربطی ندارد؟ یا اگر کسی بگوید من می خواهم خودکشی کنم آیا می توان کفت به هیچ کس ربطی ندارد؟ ممکن است من هم به روش برخورد با همجنس گرایان اشکال داشته باشم اما اینکه همجنس گرایی مشروع و مجاز باشد نمی توانم بپذیرم کار درستی است.                                           

و اما دموکراسی حکومتی است که بر اساس عقلانیت که گرایش به  و علم مهمترین رکن آن است نمی تواند اعمالی را که علم و عقل تایید نمی کند، بپذیرد. دموکراسی اگر می خواهد آزادی بیان وجود داشته باشد به دلیل علمی بودن آن است و اگر می خواهد محور تقنین و اجرا شورا باشد چون از طریق علم ثابت شده است که شورا کمتر از افراد اشتباه می کند و اگر می گوید گردش حکومت از طریق انتخابات باشد و به آسانی صورت گیرد و دوره ای باشد به این دلیل است که انتخابات بهترین راه و علمی ترین روش برای کسب رضایت جامعه است.                                                        

و حکومت دائما باید رضایت جامعه ای که به آن حکومت می کند را بدست آورد و در صورتی که جامعه از حکومت کشور خود ناراضی و متنفر باشد آن حکومت نمی تواند دوام بیاورد و نارضایتی های محدود هم اگر روش های علمی به  تبدیل نشود به تنفر عمومی تبدیل می شود و همیشه جامعه پیروز است هرچند که تنفر و نارضایتی آن از روی خطا  باشد و یا در تشخیص منافع خود به دلیل جهل و اطلاعات غلط ممکن است اشتباه کرده باشد.                                                                            

دموکراسی به قانون گرایی تاکید می کند و قانونی را مشروع می داند که مورد رضایت مردم باشد به خاطر اینکه فقط با قانونمندی عدالت بدست می آید و رضایت مردم استمرار پیدا می کند. دموکراسی وقتی در کشورهای غربی اوج گرفت که به نام دین بر مردم ظلم روا می داشتد و مانع از طرح تئوری های علمی و پیشرفت علمی می شدند انقلاب علمی ظاهرا بر علیه دین صورت گرفت و موجب اصلاح دین از خرافات و برداشت های غلط و بقای دین بر اساس عقلانیت شد و عقلانیت و علم با دموکراسی ملازم شدند و باهم موجب رشد و توسعه همدیگر شدند.                                                                  

بنابر این اعمالی مانند همجنس گرایی که خلاف علم و عقل و عقلانیت است را نمی توان به دموکراسی نسبت داد و از لوازم دموکراسی یا از حقوق انسان در دموکراسی برشمرد هر چند که بعضی از کشور های دموکرات به دلیل وجود اعتقادات ویژه خود آنرا روا  و مجاز و مشروع بدانند.  و السلام