تبلیغات
تردید! - طرح احادیثی که شاید به ارائه تعریفی از دین اسلام کمک کند!(2)

حدیث 7 عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد بن احمد بن محمد بن ابی نصر عن مثنّیًة الحناط عن عبدالله بن عجلان عن أبی جعفر ع قال بنی الإسلام علی خمس الولایة و الصلاة و الزکاة و صوم شهر رمضان و الحج.                           

ترجمه: عبدالله بن عجلان از امام باقر ع گفت اسلام بر پنج (چیز) بنا شده است ولایت و نماز و زکات و روزه ماه رمضان و حج.    

                                                 

حدیث 8 علی بن إبراهیم عن صالح بن السندی عن جعفر بن بشیر عن أبان بن فضیل عن أبی جعفر ع قال بنی الإسلام علی خمس الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة و لم یناد بشیء ما نودی بالولایه یوم غدیر.   

ترجمه: ابان بن فضیل از امام باقر ع (نقل می کند) گفت اسلام بر پنج (چیز) بنا شده است نماز و زکات و روزه و حج و ولایت و به چیزی مثل ولایت در روز قدیر ندا داده نشده است.   

کافی جلد 2 ص 23 باب دعائم الإسلام حدیث 6 محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن صفوان بن یحیی عن عیسی بن السّریّ أبی الیسع قال قلت لأبی عبدالله ع أخبرنی بدعائم الإسلام التی لایسع أحدا التقصیر عن معرفة شیئ منها الذی من قصر عن معرفة شیئ منها فسد دینه و لم یقبل الله منه عمله و من عرفها و عمل بها صلح له دینه و قبل عمله و لم یضق به مما هو فیه لجهل شیئ من الأمور جهله فقال شهادة أن لا إله إلا الله و الإیمان بأن محمدا رسول الله ص و الإقرار بما جاء به من عندالله و حق فی الأموال الزکاة و الولایة التی أمر الله عز و جل بها ولایة آل محمد ص قال فقلت له هل فی الولایة شیئ دون شیئ فضل یعرف لمن أخذ به قال نعم قال الله عز و جل یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم و قال رسول الله من مات و لایعرف امامه مات میتة جاهلیة و کان رسول الله و کان علیا ع و قال الآخرون کان معاویة ثم کان الحسن ثم الحسین و قال الآخرون یزید بن معاویة و حسین بن علی و لاسواء و لاسواء و قال ثم سکت ثم قال أزیدک فقال الأعور نعم جعلت فداک قال ثم کان العلی بن الحسین ثم محمد بن علی أبا جعفر و کانت الشیعة قبل أن یکون أبو جعفر و هم لایعرفون مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم حتی صار الناس یحتاجون إلیهم من بعد ما کانوا یحتاجون إلی الناس و هکذا یکون الأرض لاتکون إلا بإمام و من مات لایعرف إمامه مات میتة جاهلیة و أحوج ما تکون إلی ما أنت علیه إذا بلغک نفسک هذه و أهوی بیده إلی حلقه و انقطعت عنک الدنیا تقول تقول لقد کنت علی أمر حسن.     

ترجمه: عیسی بن سریّ گفت به امام صادق ع گفتم خبر بده به من از پایه های اسلام به گونه ای که ، کسی اجازه کوتاهی از شناخت هیچکدام از آنها را ندارد ، پایه هایی که از کوتاهی هر کسی از معرفت چیزی (چیز کمی) از آنها ، دینش فاسد می گردد و خدا عمل آن شخص را نمی پذیرد و کسی که بشناسد آنها را و عمل به آنها کند دینش اصلاح و عملش قبول می شود و در فشار و تنگنا قرار نمی گیرد به خاطر ندانستن چیزهایی که به آنها جاهل است ، پس امام ع گفت شهادت به اینکه خدایی غیر از الله نیست و ایمان به اینکه محمد ص رسول خداست و اقرار کند به اینکه آنچه آورده از جانب خداست و اینکه در اموال زکات دادن حق است و ولایتی که خدا به آن امر کرده ولایت آل محمد ص (حق است) گفت گفتم آیا در ولایت چیزی هست که کمتر از چیزی برتری داشته باشد (امام ع) گفت بلی خداوند عزیز و جلیل (در قرآن) فرموده است ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت خدا کنید و اطاعت رسول (خدا) و صاحبان امر ازشما را کنید و رسول خدا فرمود اگر کسی بمیرد و امام خود را نشناسد به مرگ جاهلیت (قبل از اسلام) مرده است و رسول خدا ص بود و علی ع بود و دیگران گفتند معاویه بود سپس حسن و حسین بود و دیگران گفتند یزید بن معاویه و  حسین بن علی ، و مساوی نیستند و مساوی نیستند (تکرار کرد) راوی گفت سپس سکوت کرد و سپس (امام ع) گفت زیادتر بگویم؟ اعور گفت بلی فدایت شوم (امام ع) گفت سپس علی بن حسین (امام سجاد) ع سپس محمد بن علی (امام باقر)ع و شیعه قبل از امام باقر ع  مناسک حج و حلال و حرام خود را نمی شناخت حتی وضع چنان دیگرگون شد که مردم (ظاهرا غیر شیعه) به او نیازمند شدند بعد از اینکه آنان به مردم نیازمند بودند و اینچنین (روزگار در) زمین ادامه پیدا می کند و زمین خالی از امام نمی ماند و (اگر) کسی بمیرد درحالی که امام خود را نمی شناسد به مرگ جاهلی قبل از اسلام مرده است و نیازمندترین چیز، در وقتی که جانت به اینجا رسید و با دست خود به گلویش اشاره کرد و دنیا از تو قطع شد این است که بگویی من بر چیز خوبی بودم (یعنی اعتقاد به امام و ولایت امامان دینی در لحظه مرگ و بعد از مرگ به فریاد آدم می رسد و انسان به صحت این اعتقاد پی می برد).   

کافی باب دعائم الإسلام حدیث 9 علی بن ابراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس عن حمّاد بن عثمان عن عیسی بن السرّیّ أبی الیسع قال قلت لأبی عبدالله ع حدثنی عمّا بُنیت علیه دعائم الإسلام إذا أنا أخذت بها زکی عملی و لم یضرّنی جهل ما جهلت بعده فقال شهادة لا إله إلا الله و أنّ محمّداً رسول الله ص و الإقرار بما جاء به من عند الله و حق فی الأموال من الزّکاة و الولایة التی أمرالله عزّ و جلّ بها ولایة آل محمّد ص فإنّ رسول الله ص قال من مات و لایعرف امامه مات میتة جاهلیّة قال الله عزّ و جلّ أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول و أولی الأمر منکم (59 النساء 4) فکان علیّ ثم صار بعدَهُ الحسن ثمّ من بعده الحسین ثمّ من بعدِهِ علی بن الحسین ثم من بعده علی بن الحسین ثمّ من بعده محمّد بن علی ثمّ هکذا یکون الأمر إنّ الأرض لاتصلح إلا بإمام و من مات لایعرف إمامه مات میتةً الجاهلیّة و أحوج ما یکون أحدکم إلی معرفته إذا بلغت نفسه هاهنا قال و أهوی بیده إلی صدره یقول حینئذ لقد کنت علی أمر حسن. 

ترجمه: عیسی بن سرّیّ گفت به امام صادق ع گفتم به من خبر بده از آنچه پایه های دین بر آنها بنا شده است (به گونه ای که) وقتی من گرفتم آنها را عمل من پاک شود و چیزهای غیر آنها اگر جاهل بودم به من ضرر نزند پس گفت شهادت اینکه خدایی غیر از الله وجود ندارد و اینکه محمد ص رسول خداست و اقرار به (حقانیت) آنچه رسول خدا از نزد خدا آوردهاست و زکات از اموال حق است و ولایتی که خدا به آن (در قرآن) امر کرده ولایت آل محمد ص پس به درستی که رسول خدا گفت کسی که بمیرد و امام خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است خداوند فرموده است اطاعت خدا کنید و اطاعت رسول و صاحبان امر از خود کنید، پس (اولی الامر) علی بود بعد از او حسن پس از او حسین بعد از او علی بن حسین پس بعد از او محمد بن علی پس از او همچنان ادامه پیدا می کند بدرستی که زمین بدون (همراهی) با امام (از ائمه دوازده گانه شیعه) اصلاح نمی شود و اگر کسی بمیرد و امان زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت (غیر مسلمان قبل از اسلام) از دنیا رفته است و زمانی که جان انسان به اینجا (اشاره به سینه اش) برسد زمانی است که بیشترین نیاز را به معرفت امام (زمان) خود دارد، (و آنگاه خواهد گفت) من عقیده خوبی داشتم. 

کافی جلد 2 ص 23 باب دعائم الإسلام حدیث 11 علی بن إبراهیم عن صالح بن سندی عن جعفر بن بشیر عن علی بن أبی حمزة عن أبی بصیر قال سمعته یسأل أبا عبدالله ع فقال له جعلت فداک أخبرنی عن الدّین الذی إفترض الله عزّ و جلّ علی العباد ما لا یسعهم جهله و لا یقبل منهم غیره ما هو فقال أعد علیّ فأعاد علیه فقال شهادة أن لا إله إلا الله و أنّ محمدا رسول الله ص و إقام الصّلاة و إیتاء الزّکاة و حج البیت من إستطاع إلیه سبیلا و صوم شهر رمضان ثم سکت قلیلا ثم قال و الولایة مرّتین ثم قال هذا الذی فرض الله علی العباد و لا یسئل الربّ العبادَ یوم القیامة فیقول ألا زدتنی علی ما افترضت علیک و لاکن من زاده زاده الله إنّ رسول الله ص سنّ سنّة حسنة جمیلة ینبغی للنّاس الأخذ به .

ترجمه: ابو بصیر نقل می کند شنیدم سؤال شد از امام صادق ع پس گفته شد فدایت شوم به من خبر بده از دین آنچنانی که خدا بر بندگان واجب کرده آنچه که جواز جاهل بودن آن را ندارند.  

و از این گونه موارد در کتاب های مختلف حدیثی شیعه فراوان است.  

و از منابع اهل سنت فقط حدیث هایی از دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم مهمترین کتاب های حدیثی اهل تسنن نقل کرده ام.

صحیح بخاری کتاب ایمان باب بنی الاسلام علی خمس حدیث 7 حدثنا عبیدالله بن موسی قال اخبرنا حنظلة بن سفیان عن عِکرمة بن خالد عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بنی الاسلام علی خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أنّ محمّداً رسول الله و اقام الصّلاة و إیتاء الزّکاة و الحجّ و صوم رمضان.  

ترجمه: از پسر عمر نقل شده که گفت رسول خدا گفت اسلام بر پنج (یا اساس) بنا شده است شهادت به یگانگی خدا و اینکه محمد (درود و سلام خدا بر او باد) رسول خدا است و برپای داشتن نماز و آوردن زکات و حج و روزه ماه رمضان.     

صحیح مسلم کتاب ایمان باب بیان ارکان الاسلام و دعائمه العظام حدیث 19 حدثنا محمّد بن عبدالله بن نُمَیر الهمدانی حدثنا ابوخالد یعنی سلیمان بن حیّان الاحمر عن أبی مالک الأشجعی عن سعد بن عبیدة عن إبن عمر عن النّبی صلی الله علیه و سلم قال بنی الاسلام علی خمسة علی أن یوحّد الله و إقام الصّلاة و إیتاء الزّکاة و صیام رمضان و الحجّ  فقال رجل الحج و صیام رمضان قال لا صیام رمضان و الحجّ هکذا سمعته من رسول الله صلی الله علیه و سلم.   

ترجمه: از پسر عمر از پیامبر درود و سلام خدا بر او باد گفت اسلام بر پنج (اساس) بنا شده است بر اینکه خداوند یگانه را پرستش شود و نماز را به پای داشته شود و زکات آورده شود و روزه ماه رمضان و حج، پس مردی گفت حج و روزه رمضان؟ گفن نه روزه رمضان و حج این گونه شنیدم از رسول خدا درود و سلام خدا بر او باد.  

صحیح مسلم باب بیان ارکان الاسلام و دعائمه العظام حدیث 20 و حدثنا محمّد بن عثمان العسکری حدثنا یحیی بن ذکریا حدثنا سعد بن طارق قال حدثنی سعدبن عبیدة السّلمی عن ابن عمر عن النّبی صلی الله علیه و سلم قال بنی الاسلام علی خمس علی أن یعبد الله و یکفر ما دونه و إقام الصّلاة و إیتاء الزّکاة و حجّ البیت و صوم رمضان.  

ترجمه: از پسر عمر از پیامبر درود و سلام خدا بر او باد گفت اسلام بر پنج (اساس) بنا شده است بر اینکه خدا عبادت شود و به غیر او کفر ورزیده شود و نماز به پای داشته شود و زکات آورده شود و حج خانه خدا و روزه ماه رمضان.   

صحیح مسلم باب بیان ارکان الاسلام و ... حدیث 21 حدثنا عبیدالله بن معاذ حدثنا ابی حدثنا عاصم و هو ابن محمد بن زید بن عبدالله بن عمر عن أبیه قال قال عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قال بنی الاسلام علی خمس أن لا اله الا الله و أنّ محمّداً عبده و رسوله و إقام الصّلاة و إیتاء الزّکاة و حجّ البیت و صوم رمضان.  

ترجمه: عبدالله گفت رسول خدا درود و سلام خدا بر او باد گفت اسلام بر پنج (اساس) بنا شده است اینکه خدایی غیر از الله نیست و محمد بنده و فرستاده اوست و به پای داشتن نماز و آوردن زکات و حج خانه خدا و روزه ماه رمضان.  

صحیح مسلم باب بیان ارکان الاسلام و ... حدیث 22 و حدثنی ابن نُمیر حدثنا ابی حدثنا حنظلة قال سمعت عکرمة بن خالد یحدث طاوُساً أنّ رجلاً قال لعبدالله بن عمر ألا تغزو فقال إنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول إن الاسلام بنی علی خمس شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصّلاة و إیتاء الزّکاة و صیام رمضان و حجّ البیت.  

ترجمه: عکرمة بن خالد خبر داد به طاوس به اینکه مردی به عبدالله بن عمر گفت به جنگ نمی روی؟ پس گفت (یعنی عبدالله بن عمر در جواب سؤال) به درستی که شنیدم رسول خدا درود و سلام خدا بر او باد، می گفت به درستی که اسلام بر پنج (اساس) بنا شده است شهادت به اینکه خدایی جز الله نیست و به پای داشتن نماز و آوردن زکات و روزه ماه رمضان و حج خانه (خدا).